Υπεροξείδιο Υδρογόνου 50%

Η τιμή δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 48,50 Τιμή για 20L

Η τιμή δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 48,50 Τιμή για 20L

Περιγραφή

Το Υπεροξείδιο υδρογόνου είναι άχρωμο οξειδωτικό υγρό, κοινώς γνωστό και ως Οξυζενέ, χρησιμοποιείται σε βιομηχανίες τροφίμων, ποτών και γάλακτος για εξουδετέρωση οσμών, απολύμανση και απομάκρυνση ρύπων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Χρησιμοποιείται σε συγκεντρώσεις από 0,1-4% m/m. Το προϊόν δεν αφρίζει και ξεπλένεται εύκολα.

Για σκεύη και επιφάνειες ετοιμάζουμε διάλυμα 0,1% m/m το αφήνουμε να δράσει για 5 λεπτά και το ξεπλένουμε με πόσιμο νερό.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για ανοξείδωτα, γυαλί, τεφλόν, πολυαιθυλένιο, σκληρό PVC & PVDE

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Το προϊόν λόγω του ισχυρού όξινου χαρακτήρα του είναι διαβρωτικό. Συνίσταται η χρήση πλαστικών γαντιών και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου κατά την χρήση. Επί κατάποσης τηλεφωνήστε για οδηγίες στο Κέντρο Δηλητηριάσεων στο τηλέφωνο 210-7793777. Το προϊόν διατηρείται μακριά από τα παιδιά.

TDS ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ (gr)

MSDS ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 20% (gr)

MSDS ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 50% (gr)