Εταιρική διαφάνεια

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: €289.800
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 038081105000

ΕΤΑΙΡΟΙ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ: 45% ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11 ΠΕΥΚΑ 57010 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 55% ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΡΑΜΜΟΥ 25 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ 57010 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΟΙ