Αμμωνία Ένυδρη

Η τιμή δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 30,00 Τιμή για 20L

Η τιμή δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 30,00 Τιμή για 20L

Περιγραφή

Υδατικό διάλυμα αμμωνίας σε απιονισμένο νερό. Διαυγές άχρωμο υγρό με  έντονα καυστική οσμή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Το προϊόν λόγω του αλκαλικού χαρακτήρα του είναι διαβρωτικό. Συνίσταται η χρήση πλαστικών γαντιών και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου κατά την χρήση. Επί κατάποσης τηλεφωνήστε για οδηγίες στο Κέντρο Δηλητηριάσεων στο τηλέφωνο 210-7793777. Το προϊόν διατηρείται μακριά από τα παιδιά.

TDS NH4OH (gr)

MSDS NH3(24%) (gr)