Υπηρεσίες

Χημικά προϊόντα – Αναλύσεις – Αφαλατώσεις

Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της Πολυχημικής στη Θεσσαλονίκη παρέχει ένα εύρος υπηρεσιών όπως υπηρεσίες αφαλάτωσης ψυκτικών κυκλωμάτων, προϊόντα απολυμάνσεων και χημικές αναλύσεις. Η υψηλή τεχνογνωσία και η μακροχρόνια εμπειρία μας επιτρέπουν επίσης να αναλαμβάνουμε την παρασκευή διαφόρων χημικών ενώσεων ή προϊόντων κατά παραγγελία.
Όλα τα προϊόντα μας παραδίδονται στον χώρο σας χωρίς επιβάρυνση.
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με την εταιρεία μας στο
τηλ. 2310 799740