Πολιτική Ακύρωσης – Επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής, μέσα σε 14 ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία παραλαβής της.

Σε περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα μας πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ή με κακή συσκευασία) το κόστος της επιστροφής επιβαρύνει την εταιρεία. Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της εταιρείας.

Η επιστροφή πρέπει να γίνει άμεσα και το προϊόν να επιστραφεί ακριβώς στην κατάσταση που παρελήφθη. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη – παραστατικό αγοράς, πιστωτικό τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση λόγω μη διαθεσιμότητας του ζητούμενο προϊόντος, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προσφέροντάς σας εναλλακτικές

Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας το κόστος της επιστροφής επιβαρύνει τον αγοραστή. 

Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας και πρόκειται για προϊόντα που παρασκευάστηκαν κατά παραγγελία επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.